Pressemeddelelse: Nykøbing F. Svane Apotek bliver landsdelens eneste vagtapotek fra Nytår.

Nye regler betyder, at åbningstiderne skifter på mange vagtapoteker. Regionernes akutberedskab overtager ansvaret for adgangen til nødvendig medicin om natten.

Lægemiddelstyrelsen har udvalgt Nykøbing F Svane Apotek på Slotsbryggen til at varetage den nye vagtstruktur, og dermed bliver apoteket fra Nytårsskiftet landsdelens eneste vagtapotek.

”Lægemiddelstyrelsen har udvalgt os til at varetage vagtforpligtigelsen efter de nye lovmæssige rammer i Nykøbing F, udtaler apoteker, MPH Betina Kjær Hansen, som ejer og driver Nykøbing F Svane Apotek på Slotsbryggen. På landsplan bliver adgangen til vagtapotekerne mere overskuelig, hvilket har været et formål med lovændringen. Lige nu, så er tilkaldevagten i Nykøbing F opdelt mellem byens to selvstændige apoteker, men fremadrettet bliver det kun på Svane Apoteket, at vagtforpligtigelsen ligger.

Den nye vagtordning er en udløber af apotekerloven fra 2015. Dengang besluttede et flertal i Folketinget, at der skal spares 17 mio. kr. på vagtordningen. Lægemiddelstyrelsens udmøntning af besparelsen betyder, at det fremover kun vil være et nationalt døgnåbent apotek, nemlig Steno Apotek i København medens vagtstukturen rundt om i landet ligeledes ændres.

Konkret betyder det, at den nuværende tilkaldeordning bortfalder pr 1. jan. 2018 og herefter er det ikke længere muligt, at ringe på apotekets vagttelefon for at få udleveret medicin uden for de faste vagtåbningstider. Denne forpligtigelse er nu lagt i hænderne på de fem regioners akutberedskab, som får ansvaret for adgangen til medicin ved eksempelvis akut opstået sygdom og andre behov, som ikke kan udsættes.

Lægemiddelstyrelsen har tildelt os en ”Liste C vagttjeneste” og denne forpligtigelse tager vi naturligvis meget seriøst. Rammerne for ”Liste C-vagt” er fastsat af Lægemiddel-styrelsen, og disse retningslinjer følger vi naturligvis, tilføjer apoteker Betina Kjær Hansen.

Faktaboks: De nye åbningstider incl. vagt for Svane Apoteket bliver derfor: Alle hverdage kl. 08.00-19.00, lørdage kl. 08.00-14.00 og igen lørdag eftermiddag kl.16.00-18.00. Søn – og helligdage har apoteket kun åben mellem kl. 10.00-13.00.

Click edit button to change this text.