Tilskudsgrænser i CTR 2022

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget lægemidler før tilskud er trukket fra

 

Tilskud til personer over 18 år                                     

0 – 1.020 kr.                       0 %

1.020 – 1.705 kr.                50 %

1.705 – 3.700 kr.                75 %

Over 3.700 kr.                    85 %
Over 20.091 kr.                  100 %

(Egenbetalingsloft er 4.320 kr.)

 

Tilskud til personer under 18 år

0 – 1.020 kr.                       60 %

1.020 – 1.705 kr.                60 %

1.705 – 3.700 kr.                75 %

Over 3.700 kr.                    85 %
Over 24.628 kr.                  100 %

(Egenbetalingsloft er 4.320 kr.)

Henstandsordning

Hvad er en henstandsordning?

En henstandsordning er en aftale mellem en borger og et apotek om at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede lægemidler betales i 12 lige store dele.

Hvem kan få en henstandsordning?

Alle borgere som har eller forventer at få store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler har mulighed for at indgå en aftale om henstandsordning.

Hvis din CTR-saldo i det seneste tilskudsår oversteg det fastsatte egenbetalingsloft, kan du i dette tilskudsår få en henstandsordning. Hvis du forventer at få store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler i den kommende tid har du også mulighed for at indgå en henstandsaftale. Apoteket kan hjælpe med at beregne dine kommende udgifter.

Du kan kun have en henstandsordning på et apotek ad gangen, og du kan ikke få en ordning, hvis du tidligere har misligholdt en aftale. Disse oplysninger henter apoteket i det Centrale Tilskudsregister.

Hvad forpligter jeg mig til?

Du forpligter dig til at indbetale hele din årlige egenbetaling til det apotek, du har indgået aftalen med. I stedet for den faktiske pris betaler du fast en tolvtedel hver måned. Du skal betale det aftalte beløb hver måned, også i måneder hvor du ikke køber medicin.

Hvis din medicin koster mere end den billigste i samme gruppe, skal du selv betale merprisen direkte til apoteket. Medicin som ikke har tilskud indgår ikke ordningen og skal betales direkte til apoteket.

Hvis du køber tilskudsberettiget medicin på andre apoteker, skal du selv lægge ud. Når tilskudsåret er slut, får du beløbet refunderet på det apotek hvor du har henstandsordning.

Hvordan foregår det?

Apoteket opretter en konto til dig hvor dine køb af tilskudsberettigede lægemidler noteres til. Dine faste indbetalinger registreres på samme konto, og når tilskudsåret er slut, er kontoen i nul.

Apoteket registrerer din henstandsordning i det Centrale Tilskudsregister, så andre apoteker kan se, at I har en aftale. Andre apoteker kan ikke se hvilken medicin du køber, kun at du har en aftale og hvornår den slutter.

Hvis jeg glemmer at betale?

Hvis du glemmer at betale får du i første omgang en påmindelse. Hvis du stadig ikke betaler, betragter apoteket aftalen som misligholdt. Herefter yder apoteket ikke længere henstand, og din konto lukkes og gøres op. Du skal da betale hele det skyldige beløb til apoteket inden 30 dage. Apoteket registrerer i det Centrale Tilskudsregister at aftalen er ophørt på grund af mislighold, og du kan ikke indgå en ny aftale med andre apoteker.

Hvad koster det at have en henstandsordning?

Det medfører ingen ekstra udgifter at have en henstandsordning. Der tillægges hverken renter eller gebyrer til kontoen.

Kan en henstandsordning stoppes?

En henstandsordning kan til enhver tid opsiges. Apoteket opgør da kontoen, og en eventuel difference udlignes. Apoteket registrerer i det Centrale Tilskudsregister at aftalen er ophørt.

Hvis du ønsker at indgå en ny aftale med et andet apotek, kan det umiddelbart herefter lade sig gøre.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ønsker en henstandsordning?

Hvis du ønsker at indgå en aftale om en henstandsordning, skal du henvende dig til apoteket.

Apoteket udarbejder en skriftlig aftale som du skal underskrive. Aftalen indeholder bl.a. oplysninger om hvilket beløb du skal betale, og hvordan du skal betale.

Læs mere om det behovsafhængige tilskudssystem, aktuelle tilskudssatser, loft over egenbetalingen mm. på særskilt informationsark, som fås på apoteket.

Du kan også læse mere om medicintilskud på apoteket.dk

Kilde Danmarks Apotekerforening – januar 2017