Nykøbing F. Svane Apotek blev i 2011 akkrediteret i forhold til DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel).

I November 2014 blev vi reakkrediteret.

Alle landets apoteker vil i løbet af de kommende år blive akkrediteret. Med den nye akkreditering synliggør apotekssektoren, at der er kvalitet i arbejdet, og at der ude på landets apoteker bidrages til patientsikkerhed.

“Vi er meget stolte af, at vi står forrest i arbejdet med at implementere fælles standarder for en samlet sektor. Kvalitetssikring har altid været en det af apotekets arbejdet. Med de nye standarder sættes yderligere fokus på kvalitetsudvikling og perspektivet med at alle i sundhedsvæsnet bliver en del af denne fælles model er utrolig spændende. Det vil komme alle til gavn” siger apoteker Betina Kjær Hansen, Nykøbing F. Svane Apotek.

Standarderne er udviklet i samarbejdet med Institut for Kvalitet og Akkreditering, IKAS.

 

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt og tværgående kvalitetssystem, som på sigt skal omfatte alle offentlige sundhedsydelser. Der udvikles en version af DDKM for hver enkelt sektor i sundhedsvæsenet, men den fælles model sikrer sammenhæng og fokus på overgange i sundhedsvæsnet.

Akkreditering er både et ledelsesværktøj og et kvalitetsudviklingsværktøj, som bygger på, at man beskriver standarder for god kvalitet. Disse kaldes akkrediteringsstandarder. Når man har indført standarderne, skal man løbende vurdere, om man lever op til dem, og om man lærer af de kvalitetssvigt, man konstaterer.