Ubrugt medicin bør afleveres på apoteket og så vidt muligt i den originale emballage. Vi sørger for, at det bliver sorteret og derefter destrueret korrekt.

Apoteket har indsamlingspligt, når det drejer sig om medicinaffald fra private borgere. Virksomheder skal selv etablere aftaler om bortskaffelse af affald.

Vi modtager følgende medicinaffald:

  • Receptpligtig medicin
  • Håndkøbsmedicin
  • Brugte kanyler. Af sikkerhedshensyn skal kanylerne afleveres i godkendte kanylebokse. Disse kan købes på apoteket.

Vi modtager ikke kosmetikrester og tom medicinemballage. Sidstnævnte bortskaffes med almindelig dagrenovation.