Har du tjek på inhalationen?

Prøv at besvare nedenstående spørgsmål med ja eller nej.

  • Jeg ved, hvordan min astmamedicin virker.
  • Jeg er altid sikker på, at jeg har fået hele min dosis af medicinen.
  • Min medicin virker lige godt hver gang.
  • Jeg holder vejret i nogle sekunder efter, at jeg har inhaleret.
  • Jeg har let ved at se, at inhalatoren er tom.
  • Jeg ved, hvordan jeg skal rengøre min inhalator.

Svarer du nej til flere af disse spørgsmål, er det en god ide at få apoteket til at tjekke din inhalationsteknik.

Hvem har behov for at få et tjek på inhalationen?

Næsten halvdelen af den astmamedicin til inhalation, der udleveres fra apoteket, bruges forkert af både voksne og børn. Det betyder ganske enkelt, at man ikke får fuld effekt af medicinen, fordi den simpelthen ikke når hen, hvor den skal virke. Konsekvensen for astmatikere er, at sygdommen ikke kommer under kontrol, og at sygdommen forværres. I praksis giver den forkerte brug ofte hoste og åndenød.

Hvad kan apoteket hjælpe med?

Apoteket kan hjælpe med et tjek af inhalationsteknikken, og vise dig, hvordan du bruger din inhalator bedst muligt. “Tjek på inhalation” foregår på apoteket og er gratis.

“Tjek på inhalation” tager ca. 10 minutter og omfatter, at apotekspersonalet demonstrere, hvordan en inhalator bruges korrekt, og derefter skal patienten selv afprøve sin inhalationsteknik under vejledning. Desuden kan det være aktuelt at give praktiske råd om brugen.

Hvorfor er der brug for Tjek på inhalation?

Hvis man skal have fuld effekt af sin astmamedicin, er det vigtigt, at man bruger den rigtige teknik, når man inhalerer medicinen. Undersøgelser har vist, at apotekets instruktion og rådgivning af astmatikere kan forebygge og løse de problemer, som opstår fordi inhalatoren ikke bruges rigtigt. Korrekt brug af inhalationsmedicinen giver færre sygedage, tilfredshed hos medicinbrugerne og bedre kontrol med sygdommen.