Om Guldborgsund Svane Apotek

Apoteksfilial af Nykøbing F Svane Apotek ved apoteker Betina Kjær Hansen Adresse: Slotsbryggen 1-3, 4800 Nykøbing Falster CVR: 31194946. (Kaldet hovedapoteket). Åbningstider på filial: Mandag til fredag 9.00-18.00, lørdag 9-14 og søndag 10-13. Lukket på helligdage. Filial oprettet d. 1. juni 2020.

Personalesammensætning: 4 farmakonomer. Farmaceutisk bagvagt på hovedapoteket.

Serviceydelser: Tjek på Inhalation, pillepas og destruktionsmedicin. Medicinsamtale og compliancesamtale efter forudgående aftale. Genordination af visse lægemidler ved behandlerfarmaceut efter telefonisk kontakt til hovedapoteket.

Udleveringspraksis Guldborgsund Svane Apotek fra jan. til sep. 2021:

Alm. medicinpakninger: A: 78,7%. B:14,9%. C: 6,4%. Landsgennemsnit A: 78,6% B: 14,2% C: 7,3%

Dosispakket medicin: A:0 % B: 0 % C: 0 %. Landsgennemsnit A: 79,8 % B: 10,9 % C: 9,4 %

Apotekets servicemål 2022:

Kø-ventetid: 90 % af kunderne må vente højst 10 minutter, max 10 % af kunderne må vente over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.

Servicegrad: Mindst 98 %

Højst registrerede fejludleveringer: 0,02 % Højst registrerede fejl i doseringskort: 0,1 %

Faglig rådgivning: Alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på filialen. Der tilbydes information og/eller rådgivning med udgangspunkt i den enkelte kundes behov uanset om det er håndkøbs- eller receptpligtige lægemidler ved brug af sektorkrav for skrankerådgivning.

Faglig rådgivning af dosiskunder: Kopi af doseringskort medsendes, når dette er aktuelt. Indlægssedler printes første gang og ved nye lægemidler i dosisdispenseringen. Mappe og brochure om dosisdispensering udleveres ved første levering, og der gives information ved udlevering og pr telefon efter behov til de kunder, hvor udleveringen ikke sker på apoteket.

Målopfyldelse servicemål 2021 for Guldborgs Svane Apotek

Kø-ventetid: 99 % af kunderne ventede højst 10 minutter. 1% af kunderne ventede over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid var 1:19 minutter.

Ekstern leveringsgrad: Intern servicegrad er 99,17% på receptpligtige. 99,32% på apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. Erfaring viser, at med så høj intern servicegrad opfyldes kravene til den eksterne servicegrad.

Højst registrerede fejludleveringer: 0,003 % (1 stk). Højst registrerede fejludleveringer på dosisdispensering: 0,0 % (0 stk)

Faglig rådgivning: Målet er opfyldt. Alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på filialen. Der blev ydet rådgivning til enkeltpersoner med udgangspunkt i den enkelte kundes behov, samt medgivet skriftlig materiale, når dette efterspørges/nødvendigt. Der er foretaget faglig vurdering af personalet feb./marts 2021. Målt opfyldt.

Information til dosiskunder: Mål opfyldt

Opdateret 18. jan. 2022