Om Guldborgsund Svane Apotek

Apoteksfilial af Nykøbing F Svane Apotek ved apoteker Betina Kjær Hansen Adresse: Slotsbryggen 1-3, 4800 Nykøbing Falster CVR: 31194946. (Kaldet hovedapoteket). Åbningstider på filial: Mandag til fredag 9.00-18.00, lørdag 9-14 og søndag 10-13. Lukket på helligdage.

Personalesammensætning: 4 farmakonomer. Farmaceutisk bagvagt på hovedapoteket.

Serviceydelser: Tjek på Inhalation, pillepas og destruktionsmedicin. Medicinsamtale og compliancesamtale efter forudgående aftale.  Genordination af visse lægemidler ved behandlerfarmaceut efter telefonisk kontakt til hovedapoteket.

Udleveringspraksis fra Apoteket.dk i perioden fra april 2019 til september 2019 – data fra hovedapoteket

Til Alm. medicinpakninger: Apotek A: 77,6 % B: 16,0 % C: 6,4 %, Landsgennemsnit A: 81,2 % B: 13,2 % C: 5,6 %

Dosispakket medicin: Apotek A: 89,9 % B: 6,1 % C: 3,6 %, Landsgennemsnit A: 84,1 % B: 8,4 % C: 7,4 %

Apotekets servicemål 2020:

Kø-ventetid: 90 % af kunderne må vente højst 10 minutter, max 10 % af kunderne må vente over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.

Servicegrad: Mindst 98 %

Højst registrerede fejludleveringer: 0,02 % Højst registrerede fejl i doseringskort: 0,1 %

Faglig rådgivning: Faglig rådgivning af kunder i skranken: Der tilbydes information og/eller rådgivning med udgangspunkt i den enkelte kundes behov uanset om det er håndkøbs- eller receptpligtige lægemidler ved brug af sektorkrav for skrankerådgivning.

Faglig rådgivning af dosiskunder: Kopi af doseringskort medsendes, når dette er aktuelt. Indlægssedler printes første gang og ved nye lægemidler i dosisdispenseringen. Mappe og brochure om dosisdispensering udleveres ved første levering, og der gives information ved udlevering og pr telefon efter behov til de kunder, hvor udleveringen ikke sker på apoteket.

Målopfyldelse servicemål 2. halvår 2019 – data fra hovedapoteket:

Kø-ventetid: 92 % af kunderne ventede højst 10 minutter. 8 % af kunderne ventede over 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid var 3:52 minutter

Ekstern leveringsgrad: 99,27 i 2019 på receptpligtige og 100 % på apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Højst registrerede fejludleveringer: 0,0002 % Højst registrerede fejludleveringer på dosisdispensering: 0,0 %

Faglig rådgivning: Kunder i skranken tilbydes information og/eller rådgivning. Der blev ydet rådgivning til enkeltpersoner med udgangspunkt i den enkelte kundes behov, samt medgivet skriftlig materiale.

Information til dosiskunder: Mål opfyldt

Opdateret 26. maj 2020